FCForum 2013

fcforum_edicion1301

Un any més ens donem cita a l’FCForum de Barcelona per analitzar els avenços de l’any anterior i les perspectives de futur en lluita per la democràcia en l’era digital, la cultura lliure i la neutralitat de la xarxa.

A l’FCForum treballem exhaustivament des de fa anys al voltant de les eines i problemàtiques de la democràcia en xarxa.

Des de l’inici de la web 2.0, el contingut generat pels usuaris ha passat de ser un experiment social interessant a la realitat digital en què ens submergim cada dia. El contingut generat pels que antany eren “grans” mitjans no arriba al al 5% del transit d’Internet en una societat com l’espanyola.

Quin sentit té, en aquest context, el terme “creadors de cultura” que s’utilitzava abans a les guerres de copyright? Quin sentit té situar el marc del debat en protegir els creadors de cultura com si fossin una ínfima elit i no una majoria aclaparadora de la societat?. Quins canvis en cadena està introduint aquest canvi de paradigma?

Any rere any, l’FCForum és un instrument de la societat civil per avançar, analitzar i contestar aquestes preguntes observant pràctiques que els encaren activament.

En els propers anys, la majoria de la població en la majoria dels països del món passarà a estar connectada a una xarxa global que es construeix de manera col·laborativa. Com podem els ciutadans utilitzar Internet contra les formes de govern antidemocràtiques i per crear noves formes d’organització més justes? Com podem evitar que els governs usin Internet contra la democràcia, amb l’ajuda de la tecnologia i la capacitació que els faciliten algunes grans corporacions?

En aquest escenari, on les lluites de la societat civil dels darrers anys per la cultura lliure i la neutralitat de la xarxa passen a cobrar tot el seu significat. La neutralitat de la xarxa és el prerequisit perquè Internet segueixi sent un espai democràtic i la cultura lliure és la condició perquè aquesta nova cultura democràtica pugui expandir-se més enllà d’Internet.

Durant els darrers anys hem vist com les revolucions democràtiques iniciades pels ciutadans han avançat i s’han desenvolupat més enllà d’aquest context geogràfic utilitzant Internet per estructurar noves formes de lluitar per la democràcia.

Com a continuació al treball de l’FCForum de 2011 i 2012 on es va plantejar l’ús cada cop més gran de la xarxa com a eina de transformació democràtica, enguany volem aprofundir algunes qüestions específiques, com són l’ús o mal ús del Big Data, el vot i el diner electrònics i com els ciutadans poden usar-los per aconseguir una societat digna de ser considerada democràtica al segle XXI.

El problema rau en què preguntar-nos com pagarem els artistes serveix per trobar solucions als meus problemes, els problemes del 0.0000000000000000001% de la població. Tanmateix, deixem de banda els problemes de tota la resta del món.
Cory Doctorow, escriptor

Àrees de treball

fcforum_ed2013_areas_t02

1. Models Sostenibles per a una Cultura Compartida. Casos d’Estudi i Polítiques Públiques

Context general i origen del projecte:

Si Europa vol seguir sent competitiva en aquest entorn global canviant, és necessari estalir les condicions adequades per a la creativitat i la innovació per florir en una nova cultura empresarial.

Durant les darreres dècades el potencial creatiu que sorgeix de la societat ha demostrat ésser un recurs primordial per a la innovació i per a un desenvolupament més sostenible. Aquestes noves formes de coneixement que han sigut catalogades com a creativitat social han demostrat ser una font inesgotable de innovació per a finalitats socials i econòmiques. Nous processos cooperatius i participatius han permès l’aparició de nous models econòmics que desafien les divisions tradicionals entre allò que es pot considerar-se públic, privat i comú.

Ja no podem postergar repensar les estructures econòmiques que han estat produint, finançant i subvencionat la cultura fins ara. Molts dels vells models han esdevingut anacrònics i perjudicials per a la societat civil. L’objectiu d’aquest panell és promoure estratègies innovadores per defensar i ampliar l’àmbit en què la creativitat humana i el coneixement poden prosperar lliurement i de forma sostenible.

En aquest panell tractarem, per una banda, com prosperen els nous models de creació cultural que permeten l’emprenedoria sostenible dins del context actual, essent alhora respectuosa amb el dret a l’accés a la cultura i al coneixement de tota la societat, i per l’altra, l’enduriment de la repressió cap aquesta expansió per part de lobbies i governs (els casos d’Aaron Swartz i d’Snowden entre d’altres).

  • Presentació del resultat de la investigació Creativity: Innovative Models of Production and Acces al llarg dels seus quatre apartats: Emprenedors de la cultura lliure; Micromecenatge; Institucions de memòria (museus i arxius) i espais per a la cultura lliure. Es fan recomanacions concretes quan a legislació i canvis necessaris. Partint de la Carta per a la Innovació, la Creativitat i l’Accés al Coneixement publicada per l’FCForum al 2009 i el Manual de Models Sostenibles per a la Creativitat en l’Era Digital publicat per l’FCForum al 2010, “Creativity: innovative models of production and access” és una iniciativa per sistematitzar la investigació sobre nous models de producció i accessos al material cultural que busca un nou equilibri entre la sostenibilitat econòmica del sector cultural i l’accés al coneixement de la societat creativa, com una manera d’estimular la creativitat a totes les escales. Una mirada tant sobre els actors emergents com a les institucions establertes. El resultat es publica a un “manual”, que avui es presenta per primera vegada a l’FCForum. El presenta Jaron Rowan, de l’ FCForum.
  • Presentació de “La tragèdia del copyright”, una història crítica del concepte de propietat intel · lectual, la crisi de la indústria cultural i les alternatives basades en el procomú.
  • Els casos d’Aaron Swartz i Edward Snowden

2. Ciència de Dades. Possibilitats i límits del Big Data

L’emergència fulgurant de les xarxes socials ha multiplicat de manera exponencial la generació de dades socials. Això ha estat anomenat Big Data i ha creat la necessitat d’emmagatzemar les dades, així com processar-les, analitzar-les i utilitzar-les. Aquesta nova ciència de dades ofereix noves potencialitats per a diversos àmbits socials, econòmics i de coneixement, però al mateix temps planteja diversos riscos i problemes que cal tenir en compte per abordar aquest camp que s’extén en l’era digital.

  • Potencialitats i límits del Big Data en el seu ús per a la transformació social
  • Periodisme de dades: estat del periodisme de dades a Espanya.

3. Democràcia de Xarxa

A l’FCForum portem anys treballant exhaustivament al voltant de les eines i les problemàtiques de la democràcia de xarxa. Enguany, aprofundirem sobre com Internet prefigura la República del 99% (així com la República de les lletres va prefigurar la República Francesa) o sobre per què és la millor eina que hem tingut per defensar i desenvolupar la democràcia.

Cap a una moneda de codi obert. La fractura digital. Els ponts entre Internet i el MónReal que creuem a diari en la guerra per l’Agenda. Teoria del lobby i hegemonia política.

Desfent el nus gordià, el vot electrònic.

Vot electrònic – Oportunitats i perills

La votació electrònica es troba en expansió tan en suports per a la seva emissió com per al recompte. Suposa múltiples oportunitats per al sistema electoral però l’eufòria al voltant d’aquestes noves possibilitats d’organització de la participació social amaga sovint perills per a les garanties dels drets democràtics.

  • Estat del vot electrònic: experiències actuals. Oportunitats i debilitats
  • Història de les tecnologies de votació, diversos enfocaments
  • Vot telefònic

Diner electrònic i moneda distribuïda. Fortaleses i debilitats

La crisi financera ha suposat la proliferació de sistemes paral·lels de pagament com la moneda electrònica i virtual, que es caracteritza per ser descentralitzada i les seves transaccions anònimes, fet que minimitza els riscos intencionats d’inflació.

  • BitCoin i monedes alternatives a Espanya
  • Monedes socials a Catalunya i softwares específics

Per a més informacions veure Programa

L’FCFòrum és obert a tota persona interessada. No hi ha inscripcions ni quotes. Tothom pot participar respectant els diversos nivells de coneixement i habilitats.